ZtorZillen

2012-12-28
18:04:00

Socialtjänstlagen
En av mina mest använda "arbetsredskap" är en lag. Nämligen Socialtjänstlagen (2001:453). JUPPS! Den använder jag en del, kan man säga. Det är en ramlag och ingen rättighetslag. Vilket betyder att den sätter ramar, men beskriver inte rättigheter som LSS gör, eller brott och straff som brottsbalken gör...
 
 
 
2 kap 1§ Socialtjänstlagen, lyder;
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.
 
Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap.
 
I fråga om den som omfattas av lagen (1994:13) om mottagande av asylsökande mfl finns särkskilda bestämmelser om bistånd i den lagen. Lag (2011:328).
 

Det kanske inte säger er så mycket. Men poängen med denna lag är att kommunen har det YTTERSTA ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Så det betyder i praktiken att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för alla dess medborgare i kommunen.
Hänger ni me?
 
Vad tycker ni? Vill ni veta mer om socialtjänsten? Mitt arbete?
Hör av er, så jag vet!

Kommentarer:
#1: Maria

Ja men det är ju intressant, alltså om det är en ramlag och flera tolkar lagen då kan det bli väldigt stor skillnad för medborgarna för jag antar man tolkar utifrån ens egen kunskap, erfarenhet och så, alltså du och jag kanske inte skulle tolka samma text lika eller är jag och cyklar nu?
Om du och jag nu tolkar olika vem ska behovsmänniskan(den vi hjälper) lyssna på då?
I förlängningen så kan det bli stor skillnad om vi då bor i olika kommuner är jag med då eller helt fel ute?
På vad sätt menar du att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för sina kommunmedborgare konkret?
Måste socialtjänsten ge ut en bostad om man inte har nån eller?
Berätta mer jag gillar att lära mig förlåt alla frågor, ska läsa vidare nu och försöka att inte bomba dig med frågor

Svar: Svarar i ett inlägg..det va så många och så bra frågor!
pcoslife.blogg.se

2012-12-28 @ 20:22:14

Jag tycker att det är ett enormt viktigt arbete du har! Jag betalar gärna skatt för att folk som behöver hjälp verkligen får det! Vår yngsta dotter är född med ett handikapp och vi har ett halvt vårdbidrag (ca 3000 kr) varje månad för henne. Varje gång vi ska söka är det krabb med bidraget. Vi står inte och faller med pengarna, men det är irriterande. Olika fk dömer också helt olika, och så måste det vara när ramar är tolkningsbara. Min fråga är slutligen om inte bidrag som vårdnadsbidrag och socialbidrag skulle beviljas centralt, av personal som har stor kompetens och som kan använda en samsyn? Det ska inte spela någon roll var man bor och vilken handläggare man får!

Kram och Gott nytt år, Pernilla be

Svar: MYCKET bra reflektion..! Skriver mer i ett inlägg då jag tyckte din kommentar va så intressant!
pcoslife.blogg.se

2012-12-29 @ 03:58:49
#3: Malin

Jag, som tar socionomexamen om mindre än tre veckor, skulle gärna höra om hur det var att komma som ny på jobbet, fick du mycket introduktion av erfarna kollegor, hur kändes det, hur snabbt har du växt in i jobbet osv. :P

Svar: Bra frågor..ska klura ett tag och sedan svara...!
pcoslife.blogg.se

2012-12-29 @ 13:15:17
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: